Album Beqarara Yum


Zam Da Gran Zraa
Shah Farooq

Za Yum Gul
Shah Farooq

Sok Che Time Pass Kavi
Shah Farooq

Seena Zma Laka Thanor
Nosherwan Ashna

Piyar Ho Jahay Ga
Shah Farooq

Ma Che Janan Janan Balale
Shah Farooq

Grana Oka Atanr
Shah Farooq

Che Za Kala Zalmai Wam
Shah Farooq

Che Ranga Me Zwani Swa
Shah Farooq

Che Paki Gul She
Shah Farooq