Album Na Kwam Yari Jan


Sala Ratha Wayay Che War Waka
Nosherwan Ashna

Mula Sahiba Janan Sunga Khapal
Nosherwan Ashna

Kandahar Patha Shaista
Nosherwan Ashna

Da Meene Nom Badnam We
Nosherwan Ashna

Be Yara Che Me Ter Kral
Nosherwan Ashna

Awaz Ye Bazar Asth
Nosherwan Ashna