Album Ma Kwa Zalmoona


Zra Darman Za Zam
Esa Khan Showqi

Sta Yadona Ke
Nosherwan Ashna

Raqeeb Me Ye
Esa Khan Showqi

Pashtoon Zulm Kezi
Esa Khan Showqi

Mashar Dibar Khan
Esa Khan Showqi

Khushali Zwaandoon
Esa Khan Showqi

Da Jago Gharo Bazgai
Esa Khan Showqi